ARVOT ARJESSA – Näkyvätkö arvot arjessamme vai ovatko ne vain johdon sanahelinää?

Yrityskulttuurimme pohjautuu arvoihimme ja arvot ohjaavat tekemistämme tiedostimme sitä tai emme. Osalle arvojen tiedostaminen on helppoa, osa taas joutuu kaivelemaan niitä syvemmältä. Teemme kuitenkin monesti päätöksiä arvojemme pohjalta.

Työnantajana arvoja pohdittaessa merkityksellistä on miettiä yrityksen menestyksen varmistavia arvoja, jotka kuitenkin samalla puhuttelevat työntekijöiden arvoja. Arvoja, jotka ovat aitoja ja kuvastavat arjen tekemistä. Arvoja, jotka mahdollistavat merkityksellisyyden ja jotka jokaisen työntekijän on helppo allekirjoittaa.

Arvojen toteutumista työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa kannattaa pohtia käytännön kysymysten kautta. Aloita pohtimalla – mitkä olivatkaan ne meidän yrityksemme arvot?

eFacen arvot ovat Pilke simäkulmassa, Edelläkävijänä, Asenteella, Yhdessä ja Energisyys

Arvot työnantajakuvassa – valitsen työnantajan, jonka arvot kohtaavat omani

Työnantajana meistä välittyy ulospäin kuva, joka joko puhuttelee työnhakijoita tai työntää heitä kauemmas riippuen työnhakijan arvomaailmasta.


Markkinoinnilla ja viestinnällä on toki merkittävä rooli työnantajakuvan luomisessa, mutta enenevissä määrin nykyisten ja aiemmin työsuhteessa olevien työntekijöiden toiminta sosiaalisessa mediassa vaikuttaa työnantajakuvaan. Annammeko itsestämme kuvan siitä, mitä todella olemme vai pyrimmekö luomaan kuvan, jollaisena haluamme ulkomaailman meidät näkevän? Näkyvätkö arvomme jokaisessa rekrytointitilanteessa, jokaisessa asiakastapaamisessa, jokaisessa sosiaalisen median kirjoituksessa, jonka työntekijämme luovat?

”Yrityskulttuuri pohjautuu arvoihin. Arvoja voidaan vahvistaa videoiden avulla.”

Luomalla sosiaalisen median ohjeistuksen esimerkiksi videoiden avulla helpotamme työntekijöitä aktiivisessa onnistumisten, tiedon ja kuvien jakamisessa varmistaen samalla arvomaailmaamme vastaavan työnantajakuvan ja saa myös uudet työnhakijat kiinnostumaan organisaatiosta.

Arvot osana perehdytystä

Rekrytoinnista siirryttäessä perehdytykseen haluamme antaa parhaan mahdollisen kuvan, varmistaa uuden työntekijän helppo uuteen rooliin siirtyminen ja saada hänet mahdollisimman nopeasti mukaan arjen tekemiseen. Miten arvomme näkyvät ensimmäisestä työpäivästä alkaen uudelle työkaverillemme? Vastaako julkisuudessa antamamme työnantajakuva todellisuutta?

”Miten arvomme näkyvät ensimmäisestä päivästä alkaen uudelle työkaverillemme?”

Jos arvonamme on esimerkiksi Yhdessä, miten uusi työntekijä otetaan mukaan uuteen organisaatioon, yhteisiin vapaa-ajan aktiviteetteihin ja miten varmistetaan hänen kokemuksensa yhdessä tuloksien aikaan saamisesta? Jos arvonamme on Rohkeus, millaiset mahdollisuudet uudella työntekijällä on vaikuttaa työpaikan käytäntöihin tai toimintatapoihin ja miten hänen uudet ajatuksensa otetaan vastaan? Jos arvonamme on Edelläkävijyys, miten se näkyy jokaisen työntekijän arjessa – innovointia arjessa tittelistä riippumatta vai ajatuksella kehitys kuuluu kehitystiimille ja johdolle?

Hierarkkinen vai arvopohjainen esimies-alaiskeskustelu

Esimies-alaiskeskusteluissa oletetaan monesti esimiehen vievän keskustelua ja ohjavan toimintaa. Jopa yrityksillä – joiden sanotaan olevan matalan hierarkian organisaatioita – titteli vaikuttaa tekemiseen.

”Toimiiko jokainen organisaationne esimies arvojen mukaisesti?”

Jos arvona on Rohkeus – miten se näkyy esimies-alaiskeskusteluissa? Voiko jokainen työntekijä tittelistä riippumatta luottaa siihen, että hänen kertoessaan rohkeasti ajatuksistaan, esimies ottaa ne vastaan positiivisesti ja rakentavasti? Jos arvona on Edelläkävijyys, tarjotaanko jokaiselle työntekijälle riittävästi koulutusmahdollisuuksia ja aikaa innovointiin auttaakseen organisaatiota eteenpäin?

Arvot työpaikan kahvipöydässä – supatusta vai nostatusta?

Kahvipöydässä keskustelut siirtyvät aiheesta toiseen työasioista arkisiin ilojen ja haasteiden jakamiseen. Miten arvot näkyvät työpaikan kahvipöydässä? Jos arvonamme on Rohkeus, siirrytäänkö kahvipöydässä supattelemaan kollegan tekemistä virheistä vai onko keskustelu ennemminkin rakentavaa ja oppimisprosessia tukevaa – erheiden kautta onnistumisiin. Miten varmistetaan, että arvot ovat niin selkärangassa, että toiminta myös epävirallisissa tilanteissa on arvojen mukaista?

”Näkyvätkö arvot työpaikan kahvipyödässä?”

Exit – Miten arvot näkyvät työsuhteen päättyessä?

Työsuhteen päättymiseen liittyy paljon tunteita. Innostusta uudesta ja jännittävästä, kaihoa, pettymystä, surua, jopa vihaa. Työsuhteen päättyessä arvot tulevat myös esille ja jättävät viimeisen kuvan yrityksestä työnantajana. Miten työsuhteen päättyminen hoidettiin, mitä kerron työnantajasta työsuhteen päättymisen jälkeen. Jos minulta kysytään – suosittelisinko yritystä työnantajana – mitä vastaan?

”Konkreettisten arjen esimerkkien avulla voi pohtia, näkyvätkö arvomme arjessamme.”

Arvojen lanseeraus ja ottaminen mukaan päivittäiseen tekemiseen. Vaatii niiden pohtimista erilaisissa tilanteissa. Uudelta työntekijältä kannattaa kysyä – vastaako toimintamme kertomiamme arvoja. Lähtevältä työntekijältä puolestaan selvittää, olimmeko koko työsuhteen ajan aina rekrytointi-ilmoituksesta työsuhteen viimeiseen päivään asti toimineet arvojemme mukaan. Mikäli vastaus on jotain muuta kuin ”Ehdottomasti kyllä” – kannattaa arvojen arkeen mukaan ottamista pohtia hieman lisää.

Joka tapauksessa videoiden yhdistäminen työsuhteen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen havainnollistaa ja pitää arvot mielessä kiireisen arjen keskellä. Puhuttiin sitten kuukausikatsauksista, ohjeistuksista, onnistumisten ja oppien jakamisesta, virallisista säännöistä voidaan arvomaailma ottaa mukaan videoon kuin videoon.

eFace - Linda Paasikallio

toimitusjohtaja

Linda Paasikallio

Viestintä, ohjeistukset ja koulutus voi parhaimmillaan olla innostavaa ja positiivista. Haluamme tiimini kanssa auttaa työyhteisöjä löytämään tavan viestiä videoiden avulla #TavoitteenaHymy

Samankaltaiset artikkelit