6 syytä – miksi hyödyntää animoituja videoita turvallisuuskoulutuksissa

6 syytä – miksi hyödyntää animoituja videoita turvallisuuskoulutuksissa

Työturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää missä tahansa työympäristössä. On olennaista varmistaa, että työntekijät ymmärtävät riskit ja turvallisuusvaatimukset sekä osaavat toimia turvallisesti kaikissa tilanteissa. Perinteisesti työturvallisuuskoulutukset ovat perustuneet pitkälti tekstimuotoiseen materiaaliin, mutta nykypäivänä meillä on käytössämme tehokkaampia ja innostavampia tapoja välittää tietoa.

Miten hyödyntää videoita koulutuksissa?

Miten hyödyntää videoita koulutuksissa?

Moni organisaatio on ottanut viimeisten vuosien aikana käyttöönsä oman verkko-oppimisalustan. Osalla oppimisympäristön pyörittämiseen on rekrytoitu oma työntekijä, osa siirtää koulutuksia verkkoon oman työn ohella ja osa puolestaan ulkoistaa koulutusten rakentamisen kokonaan ulkopuoliselle. Tässä vaiheessa vastaan tulee kysymys: Miten hyödyntää videoita koulutuksissa?