Johtamiskulttuurin käsikirja

Johtamiskulttuurin selkeyttäminen ja yhtenäistäminen vähentää toimintatapojen eroja organisaation sisällä ja luo luottamusta, jota tarvitaan työntekijöiden sitouttamisessa ja tuloksellisen organisaation kasvaessa.

Johtamiskulttuurin käsikirjaan kannattaa luoda videoita, joihin jokainen esimies voi palata työsuhteen erilaisissa tilanteissa.

Johtamiskulttuurin käsikirjapaketti voi sisältää esimerkiksi videot:​

Uuden työntekijän aloittaminen​

 • Työsopimus
 • Puhelin & tietokone
 • Käyttäjätunnukset
 • Perehdytysprosessi
 • Palkanlaskentaan liittyvät asiat

Työntekijän työsuhteen aikana​

 • 1 + 1 keskustelut
 • Esimiesvastuut
 • Motivointi
 • Bonusohjelmat
 • Muutosjohtaminen
 • Koulutuskäytännöt

Työntekijän työsuhteen päättyminen​

 • Tunnukset, tietokone ja puhelin
 • Työtodistus
 • Muistamislahja
 • Positiivisen työsuhteen päättämisen elementit

Yrityksemme johtamiskulttuuri

Toisissa työkulttuureissa on selkeä yhteinen johtamistapa, toisissa taas jokaisella johtajalla on täysin oma tyylinsä. Arvojen mukaisia johtamisen pilareita voidaan muistutella mm. selitysvideoiden muodossa.