Inspiraatiokirjasto

Alla olevista videoista versio organisaationne tarpeisiin – helposti ja nopeasti! 


Mukautamme videot viestintänne tarpeisiin joko videomuodossa tai tallennettuna pdf-tiedostona. Kokeile uudenlaista viestintätapaa henkilöstölle tai asiakkaille, esittämällä se videon muodossa positiivisella twistillä. 

Nämä ja monet muut mallit yrityksellenne helposti! 

Vinkkejä muutosviestintään

Moni organisaatio työstää koko ajan lukemattomia projekteja. Muutosviestintä ei aina ole helppoa ja väärinkäsityksiä ja sekaannuksia voi sattua yksinkertaisiltakin tuntuvissa asioissa. Onkin hyvä kiinnittää huomiota viestintään, johon viestinnän asiantuntija Susanna Söderlund antaa vinkit videolla.

Työmatkaohjeistukset

Millaisia ohjeistuksia teillä kuuluu työmatkustamiseen? Mitäpä, jos ohjeistus olisikin videolla, jossa käytäisiin pilke silmäkulmassa läpi erilaisia tilanteita ja mitä niissä tulee huomioida. Näin säästytään epäselviltä matkalaskuilta tai matkan jälkeen käytäviltä epäselvien tilanteiden keskusteluilta.

5 vinkkiä tiimin etätyöhön

Etätyössä jää helposti huomioimatta moni asia keskittyessämme työntekoon. Tauot, työskentelyasento tai yhteydenpito muihin ovat tärkeitä asioita, jotka kannattaa huomioida päivittäin. Näin saadaan etätyöstä mielekästä pidemmälläkin tähtäimellä. Kun minä voin hyvin, myös lähimmäiseni voivat paremmin.

Ohjeet työpaikoille paluuta varten

Aika koronan jälkeen on tulossa. Sitä ennen tarvitsemme vielä ohjeistuksia eri tilanteisiin. Koronan leviämisen estämiseksi ohjeistuksia on tärkeää päivittää ja muistutella henkilöstölle useammin kuin kerran.

Viikon työntekijän esittely

Viikon työntekijän voi julkistaa näin etätyöaikana rohkeasti videolla. Työntekijöiden motivointi on niin merkittävä asia, että sen eteen kannattaa tehdä töitä. Työntekijä arvostaa, kun hän saa positiivista ja kohdennettua palautetta.

Uuden työntekijän esittely tiimille

Videoita kannattaa hyödyntää perehdyttämisen eri vaiheissa uusia asioita kerrottaessa uudelle työntekijälle, mutta myös uusien ja jo talossa pidempäänkin olleiden tekijöiden esittelyyn. Näin saadaan helposti hauskuutta työpäivään ja tiimihenkeä kasvatettua.

Yrityksen visio, missio ja arvot

Muistatko yrityksenne vision tai mission? Entäs arvot? Mitä ne edes tarkoittavat teillä? Ovatko nämä vain hienoa pakollista sanahelinää, jotka johto on luonut isolla rahalla, mutta joista ei juurikaan jutella arjessa? Selitysvideon avulla vision, mission ja arvojen ehkäpä jopa strategian viestiminen henkilöstölle jää paremmin mieleen. 

Yrityksemme johtamiskulttuuri

Toisissa työkulttuureissa on selkeä yhteinen johtamistapa, toisissa taas jokaisella johtajalla on täysin oma tyylinsä. Arvojen mukaisia johtamisen pilareita voidaan muistutella mm. selitysvideoiden muodossa.

Projekteista viestiminen

Moni organisaatio työstää koko ajan lukemattomia projekteja. Välillä johdon viestintä voi jäädä liian vähäiseksi, vaikka tuntuisikin, että viestintää on kyllä ollut. Projektin vaiheista viestiminen helpottaa sen läpiviemistä ja jäsenten sitoutumista. Mitä projekti tarkoittaa käytännössä, millainen sen aikataulu on ja millaiset roolit ja vastuut jokaisella on.

Saavutuksista palkitseminen

Miten teillä asetetaan tavoitteita? Miten saavutuksia juhlistetaan? Viestintää ja saavutusten juhlistamista voi konkretisoida videoiden avulla, jolloin teksti muuttuu kuviksi ja vaikuttaa tunteisiin voimakkaammin. Voimakkaat positiiviset tunteet lisäävät työn merkityksellisyyttä ja sitoutumista.