Verkkokoulutukset innostavaan
työyhteisön kehittämiseen

Ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen:
Rakenna ratkaisukeskeinen ajattelumalli

Koulutus auttaa organisaatiotanne ymmärtämään ongelmakeskeisyyden ja ratkaisukeskeisyyden erot sekä antaa työkaluja siirtyä kohti ajattelua, joka auttaa tunnistamaan haasteita ja löytämään niihin tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja.

Taitava palautekulttuuri:
Opi antamaan ja vastaanottamaan palautetta

Ymmärrä palautteen antamisen ja vastaanottamisen tärkeys ja merkitys sekä harjoittele sitä käytännönläheisten harjoitusten avulla. Luo organisaatioonne menestyvä palautteen antamisen kulttuuri.

Animoidut hahmot tulevat nyt mukaan myös yleisiin koulutuksiin ilahduttaen, herättäen kysymyksiä, kertoen tarinoita.

Koulutukset voidaan upottaa asiakkaan omaan verkko-oppimisympäristöön, jolloin ne ovat helposti yhdistettävissä muihin koulutuksiinne.