Ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen: Rakenna ratkaisukeskeinen ajattelumalli

Verkkokoulutus upotettavissa omaan oppimisympäristöönne!

Ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen: Opi ratkaisukeskeinen ajattelumalli


Haasteet ja ongelmat ovat osa organisaation arkea, mutta niiden tarkastelu pelkästään ongelmakeskeisesti hidastaa kehitystä ja estää innovaatioita. Koulutus auttaa organisaatiotanne ymmärtämään ongelmakeskeisyyden ja ratkaisukeskeisyyden erot sekä antaa työkaluja siirtyä kohti ratkaisukeskeisyyttä sekä ajattelua, joka auttaa teitä tunnistamaan haasteita ja löytämään niihin tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja.

Koulutuksen sisältö

Aluksi:

 • Esittely kurssin tavoitteista ja sisällöstä.
 • Ongelmakeskeisen ja ratkaisukeskeisen lähestymistavan erot

Mitä on ongelmakeskeisyys?

 • Ongelmakeskeisen ajattelun perusteet
 • Mikä on ongelma?
 • Ongelmanratkaisun erilaiset menetelmät

Mitä on ratkaisukeskeisyys?

 • Ratkaisukeskeisen ajattelun perusteet.
 • Ratkaisukeskeisten tavoitteiden asettaminen.
 • Ratkaisukeskeiset menetelmät tukenasi
 • Ratkaisujen seuranta

Kommunikoinnin ja yhteistyön merkitys ongelmanratkaisussa?

 • Kommunikointitaitojen merkitys ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa
 • Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Ongelmanratkaisun soveltaminen eri konteksteissa

 • Projektien hallinta ja aikataulutus
 • Konfliktien ratkaiseminen ja neuvottelutaidot
 • Ratkaisukeskeisyys muutostilanteissa

Lopuksi

 • Mitä seuraavaksi, jotta koulutus ei ole vain koulutus vaan ensimmäinen askel muutokseen?

Kuulostaako tutulta?

 1. Tehottomuuden tunnetta ja resurssien tuhlaamista?
  Ongelmakeskeisessä organisaatiossa keskitytään usein ongelmien diagnosointiin ja analysointiin, mikä johtaa liialliseen aikaa vievään tiedon keräämiseen ja päätöksenteon hidastumiseen.
 2. Negatiivinen työilmapiiri?
  Kun organisaatiossa keskitytään lähinnä ongelmiin, syntyy helposti negatiivinen ilmapiiri. Negatiivisuus vähentää työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista, mikä puolestaan vaikuttaa tuottavuuteen ja työtyytyväisyyteen.
 3. Rajoittunut ajattelu ja innovaatioiden puute?
  Ongelmakeskeisessä organisaatiossa keskitytään monesti nykyisiin haasteisiin, jolloin uudet ideat ja innovaatiot jäävät huomiotta. Rajoittunut ajattelu estää luovuutta ja organisaatiota löytämästä uusia mahdollisuuksia.
 4. Kommunikointiongelmia?
  Tiimit keskittyvät usein vikojen etsimiseen sen sijaan, että he jakaisivat tietoa, kehittäisivät ideoita ja ratkaisisivat ongelmia yhdessä. Lopputuloksena heikentynyt tiedonkulku ja yhteistyö organisaation eri osien välillä.
 5. Vastustusmuuri uusia ideoita kohtaan?
  Ongelmakeskeisessä organisaatiossa syntyy monesti vastustusta ja epäluottamusta uusia ideoita ja muutoksia kohtaan. Organisaation jäsenet saattavat pelätä, että uudet ratkaisut tuovat lisää ongelmia tai häiritsevät vakiintuneita toimintatapoja.

Mitä, jos osaisitte korostaa

 1. Positiivista työilmapiiria
  Ratkaisukeskeisessä organisaatiossa keskitytään mahdollisuuksiin ja positiivisiin ratkaisuihin. Mahdollisuuksien näkeminen luo kannustavan ja innostavan työilmapiirin, jossa työntekijät tuntevat olonsa arvostetuiksi ja motivoituneiksi. Positiivinen työilmapiiri parantaa tiimityötä ja työtyytyväisyyttä.
 2. Luovuuden ja innovaatioiden lisääntymistä
  Ratkaisukeskeisyys kannustaa organisaatiota löytämään uusia ideoita ja innovaatioita ratkaistakseen haasteita. Se edistää luovaa ajattelua ja rohkaisee työntekijöitä tuomaan esiin omia ehdotuksiaan ja näkemyksiään.
 3. Tehokkaampaa päätöksentekoa
  Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa korostetaan tulevaisuuden suuntaamista ja tehokkaita toimintamalleja. Sen sijaan, että jäädään vellomaan ongelmiin, keskitytään löytämään ratkaisuja ja etenemään kohti tavoitteita. Tämä nopeuttaa päätöksentekoa ja auttaa organisaatiotanne saavuttamaan haluttuja tuloksia tehokkaammin.
 4. Tehokasta viestintää ja yhteistyötä
  Ratkaisukeskeinen lähestymistapa edistää avointa viestintää organisaatiossa. Se kannustaa työntekijöitä jakamaan tietoa, ideoita ja ratkaisuja toistensa kanssa. Tämä parantaa tiedonkulkua ja yhteistyötä organisaation eri osien välillä, mikä puolestaan tehostaa työskentelyä ja edistää tavoitteiden saavuttamista.
 5. Joustavuutta ja muutosvalmiutta
  Ratkaisukeskeisessä organisaatiossa korostetaan joustavuutta ja muutosvalmiutta. Haasteiden kohtaaminen nähdään mahdollisuutena oppia ja kehittyä. Mahdollisuuksien näkeminen auttaa organisaatiota sopeutumaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin.

Hinta:

Organisaatiolisenssi* alkaen vain 199€/kk (2390€/vuosi)
Yksittäinen lisenssi vain 99€/3kk.


Hintoihin lisätään alv.
*Organisaatiokoulutukset on mahdollista upottaa asiakkaan omaan verkko-oppimisympäristöön tai intraan.


Hinta

alk. 2390 €/organisaatio + alv 24%
alk. 99 €/yksittäinen lisenssi + alv 24%

Tutustu myös koulutukseen:

Taitava palautekulttuuri: Opi antamaan ja vastaanottamaan palautetta

Rakentava palautekulttuuri luo avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin, jossa tiimin jäsenet voivat ilmaista mielipiteensä ja jakaa palautetta avoimesti, mikä edistää tehokasta viestintää ja tiimityöskentelyä. Nappaa avaimet rakentavan palautekulttuurin luomiseen, joka nostaa tiimisi tai organisaationne suorituskyvyn uudelle tasolle?