Mitä hyötyä on datalähtöisestä työntekijäkokemuksen kehittämisestä?


Työntekijäkokemuksella voidaan vaikuttaa mm.

 • liikevaihtoon
 • sitoutumiseen
 • rekrytointikustannuksiin
 • sairauspoissaolojen määrään
 • tiimin tuottavuuteen
 • psykologiseen turvallisuuteen
 • työnantajakuvaan
 • asiakaskokemukseen

measurEX on ratkaisu työntekijäkokemuksen parantamiseen.


measurEX

 • näyttää organisaation reaalitodellisuuden
 • ohjaa ratkaisemaan haasteet ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet
 • todentaa tulokset ja tavoitteisiin pääsemisen

”measurEX on työkalu työntekijäkokemuksen datalähtöiseen kehittämiseen. Unohdetaan yleispätevät toimintamallit ja keskitytään todellisiin ongelmakohtiin.”


Kuulostaako tutulta:
Edellisessä työpaikassani pidettiin kehityskeskustelut kahdesti vuodessa: ensimmäisessä asetettiin henkilökohtaiset tavoitteet ja toisessa käytiin läpi tavoitteiden saavuttamista. Minulle ei missään vaiheessa syntynyt kokonaiskuvaa omasta roolistani yrityksen strategian täyttymisessä tai siitä, miten esimerkiksi oman osaamiseni kehittäminen vaikuttaisi yrityksen tuloksen parantamiseen. Olin vain yksi pikkuinen suorittava palanen muiden suorittavien palasten joukossa.

Kuulostaako tutulta:
Meillä tehdään henkilöstötutkimus kerran vuodessa ja tulokset käydään läpi tutkimuksen jälkeen. Koko homma vähän naurattaa, koska tuntuu, että tutkimuksen jälkeen ei tapahdu koskaan mitään erikoisia muutoksia.


measurEX - data-driven happiness on ratkaisu, jonka avulla ymmärretään organisaation todelliset haasteet.

Kuulostaako tutulta?

measurEX – data-driven happiness on ratkaisu, jonka avulla

 • ymmärretään organisaation todelliset haasteet
 • saadaan mitattavaa dataa epäkohdista, jotka ovat merkityksellisen työntekijäkokemuksen tiellä
 • seurataan työntekijäkokemuksen kehittymistä tavoitteiden mukaisesti
 • muutetaan työntekijät aktiivisiksi ja sitoutuneiksi
 • muutetaan ajatusmalleja, jotka ovat todellisen kehityksen tiellä
 • luodaan konkreettinen reitti haluttuihin tavoitteisiin
 • opitaan uudenlaisia toimintatapoja tehokkaan ja laadukkaan vuorovaikutuksen toteutumiseksi
 • jatketaan kehitystä uusien tavoitteiden mukaisesti


Miten measurEX käytännössä toimii?

MeasurEX – data-driven happiness jakaa työntekijäkokemuksen parantamisen neljään vaiheeseen:

 • Kartoitus: mitä mittaaminen on? miten löydämme oikeat mittarit?
 • Muutostarpeen toteaminen: mitä kipukohtia/muutostarpeita organisaatiosta löytyy?
 • Muutoksen toteutus: mitä tulee tapahtua, jotta päästään tavoitteisiin?
 • Seuranta: miten datan avulla seurataan ja jatkokehitetään toimintaa?

Ratkaisun neljä vaihetta kytketään organisaation strategiaan siten, että jatkossa muutoksen ohjaaminen haluttuun suuntaan, kulloisenkin tilanteen selvittäminen sekä seuranta tapahtuvat mahdollisimman vaivattomasti – lähes automaattisesti. MeasurEX on ainutlaatuinen ratkaisu, joka pohjautuu tieteelliseen tutkimustyöhön ja -tuloksiin sekä organisaatioiden arkipäivästä kertyneeseen vankkaan kokemukseen. MeasurEX – data-driven happiness mahdollistaa työntekijäkokemuksen parantamisen riippumatta organisaation lähtötilanteesta.

”Ohjelman jälkeen hallitset datalähtöisen ja henkilöstön tilannetta kartoittavan prosessin sekä osaat rakentaa ja toteuttaa mittaustulosten perusteella laaditun vaikuttavan muutosohjelman. Näin ohjaat toimintaa datan avulla.”


Kuulostaako tutulta:
”Meillä jokaisen vastuulla on itse huolehtia omasta kouluttautumisesta. Ei meillä mitään opintosuunnitelmia tai -polkuja ole.”


Kenen kanssa tulet tekemään töitä?

Meistä Kaisa on mittaamiseen, dataan, mittareiden laadukkaaseen kehittämiseen, ihmisten kehittymiseen ja oppimiseen sekä osallistamiseen intohimoisesti suhtautuva verkko-oppimisen asiantuntija.
Kaisan Motto: ”voiko sitä myös mitata?”

Linda on ratkaisukeskeinen ja tavoitteellinen liiketoiminnan kehittäjä, joka uskoo jatkuvaan muutokseen ja katsoo liiketoimintaa numeroiden kautta kuitenkin aina tavoitteena työympäristö, jossa yhteisöllisyys, positiivisuus ja innostus luovat menestyksekkäitä tuloksia.
Lindan Motto: ”loistavatkin ideat tarvitsevat tavoitteellista toimeenpanoa.”


”Pilottiin osallistuminen on ainutkertainen mahdollisuus muuttaa toimintamalleja kohti datalähtöistä ajattelua.”

Syksyllä 2023 alkavaan pilottiin kannattaa hakea mukaan, mikäli

 • yrityksen johto on oikeasti sitoutunut toiminta- ja ajatusmallien muuttamiseen
 • organisaatiossa todella halutaan vähentää työntekijävaihtuvuutta ja sairaslomien määrää ja saada aikaan parannus työnantajakuvaan, työssä viihtyvyyteen ja organisaatiokulttuuriin
 • yrityksessä ymmärretään, että vaatii työtä tulla toimialansa halutuimmaksi työnantajaksi

Varaa etänä toteutettava kartoitustapaaminen

ja selvitetään tarkasti, voimmeko auttaa sinua ja organisaatiotanne.


Tilaa työntekijäkokemuksen kehittämisen checklista

Työntekijäkokemukseen liittyy monia eri tekijöitä. Checklistan avulla saat nopeat vinkit työntekijäkokemuksen kehittämiseen sillä aikaa, kun rakennat systemaattista työntekijäkokemuksen kehittämisen prosessia.

Tilaa työntekijäkokemuksen kehittämisen checklista.

Tutustu myös muihin palveluihimme

YH Training auttaa toteuttamaan vaikuttavat, sitouttavat ja saavutettavat verkkokurssit.

eFace tekee animoituja videoita perehdytykseen ja henkilöstön kehittämiseen sekä tukee verkko-oppimisasioissa.

Tavoitteena hymy!