Miten hyödyntää videoita koulutuksissa?

Moni organisaatio on ottanut viimeisten vuosien aikana käyttöönsä oman verkko-oppimisalustan. Osalla oppimisympäristön pyörittämiseen on rekrytoitu oma työntekijä, osa siirtää koulutuksia verkkoon oman työn ohella ja osa puolestaan ulkoistaa koulutusten rakentamisen kokonaan ulkopuoliselle. Tässä vaiheessa vastaan tulee kysymys: Miten hyödyntää videoita koulutuksissa?

Verkko-oppimisympäristöjen käytössä on paljon erilaisia tapoja ja kehitystyötä voi oppimisen osalta tehdä loputtomasti. Tärkeimpänä moni organisaatio saattaakin tällä hetkellä nähdä oikean verkko-oppimisympäristön valinnan – sen enempää sisällön suunnittelua pohtimatta.

Pitkä vai lyhyt video? Mitä on mikro-oppiminen?

Teams, Zoom, Meet ja muut kumppanit tarjoavat loistavan välineen videoiden tekemiseen. Moni organisaatio tuottaakin tällä tavoin sisäisiä koulutuksia omaan oppimisympäristöön ketterästi ja nopeasti. Tunnin koulutus purkkiin kerralla ja upotus oppimisympäristöön muutamalla avainsanalla ja lyhyellä esittelyllä höystettynä. Materiaali löytyy ympäristöstä – olkaahan hyvät.

Oppijan näkökulmasta videoiden tuottaminen nopeasti suunnittelematta ei kuitenkaan aina korreloi mukavan tai vaikuttavan oppimiskokemuksen kanssa – päinvastoin, se saattaa tehdä oppimiskokemuksesta kovin puuduttavan.

Mikäli tavoitteena on luoda oppimisympäristö, joka on vaikuttava ja innostava, videoiden pituuteen ja laatuun kannattaa kiinnittää huomiota. Lyhyiden videoiden yhteydessä puhutaan mikro-oppimisesta. Mikro-oppimisen ideologia pohjautuu tutkimuksiin, joiden mukaan aivot voivat keskittyä täydellä teholla vain muutaman minuutin ajan kerrallaan, jonka jälkeen ne tarvitsevat tauon tai muuta odottamatonta, kuten kysymyksiä, keskustelua tai muita interaktioita.

”Jos tavoitteena on luoda vaikuttava ja innostava oppimisympäristö, videoiden pituuteen kannattaa kiinnittää huomiota.”

3 tutkimusta, joiden mukaan mikro-opiminen pitäisi ottaa osaksi kiireisen ammattilaisen arkea

Videoita tehdessä verkko-oppimisympäristökäyttöön kannattaa pohtia, olisiko hyvä keskittyä aiheen jakamiseen väliotsikoihin ja lyhyiden videoiden tuottamiseen joko kerralla tai myöhemmin pitkää videota editoiden.

Animoitu video, puhuva pää vai hybridivideo?

Videoita voidaan tehdä monella eri tavalla, yleisimmin käytetty on etäkoulutuksesta tehty tallenne, jossa ovat esillä sekä kouluttaja että koulutusmateriaali. Koulutukseen on luontevaa keskittyä, kun kouluttajan kuva näkyy tallenteessa materiaalin ohella. Mikäli kouluttajaa ei näy, vaan esillä on pelkkä koulutusmateriaali – keskittyminen ja mielenkiinto herpaantuu helpommin.

”Animoitu työkamu voi esittää tylsätkin asiat mielenkiintoisella tavalla.”

Animoitu video tuo uusiin asioihin positiivisen vivahteen ja niillä voidaan esittää hankalammatkin asiat ymmärrettävästi. Animoitu video on mahdollistaa myös asian esittämisen neutraalisti ilman, että sitä liitetään keneenkään organisaation henkilöön. Video voidaan luoda ilman ääniraitaa, ääniraidalla tai äänessä taustalla voi olla esimerkiksi yrityksen oma henkilöstö, jolloin siitä saadaan samaistuttava ja kotoisa.

Animoitu video mahdollistaa myös ketterän päivityksen videon vanhentuessa, jolloin koulutukset on helpompi pitää ajan tasalla. Videoon lisättävä animoitu työkamu voi kertoa ajankohtaisasioita, olla mukana perehdytysvideoilla tai juhlistamassa työsuhde-etuja tai nostamassa esille esimerkkejä GDPR tai Code of conduct -koulutuksissa.

GDPR -koulutuksissa videoista voi tehdä käytännönläheisiä.

Hybridivideo mahdollistaa kouluttajan esillä olon ja animoinnin. Kouluttajan kertoessa uusista asioista mukaansatempaavasti ja animoinnin korostaessa kouluttajan sanomaa erilaisin kuvin ja tekstein saadaan kokonaisuus, joka tukee erilaisia oppijoita.

Miten liittää video koulutuksiin?

Videon voi liittää koulutuksiin monella tavalla. Edullisena videoiden säilytyspaikkana toimii esimerkiksi YouTube -tai Vimeo, jonne ladattaessa saadaan videokohtainen yksilöity upotuslinkki. Linkin voi upottaa helposti oppimisympäristöihin tai esimerkiksi intraan. Mikäli video sijaitsee YouTubessa tai Vimeossa, kannattaa muistaa valita yksityisyys- ja jakoasetukset tarpeen mukaan.

”Edullisena videoiden säilytyspaikkana toimii esimerkiksi YouTube tai Vimeo.”

Oppimisympäristöt mahdollistavat yleensä videon lataamisen myös oppimisympäristön palvelimille. Mikäli lataat videon oppimisympäristöön, varmistathan vaikuttaako videon lataaminen ja koko oppimisympäristön käyttömaksuihin. Käyttömaksuista voi näin tulla yllättävän suuria.

Hallinnoinnin kannalta videoita tuotettaessa kannattaa miettiä alusta alkaen myös nimeäminen ja hallinnointiprosessi, jotta videoiden määrän kasvaessa vanhentuneet videot on helppo poistaa tai päivittää.

eFace - Linda Paasikallio

toimitusjohtaja

Linda Paasikallio

Viestintä, ohjeistukset ja koulutus voi parhaimmillaan olla innostavaa ja positiivista. Haluamme tiimini kanssa auttaa työyhteisöjä löytämään tavan viestiä videoiden avulla #TavoitteenaHymy

Samankaltaiset artikkelit