Perehdytyksen 3 sudenkuoppaa

“Perehdytys on tyypillisesti vähiten huomiota ja arvostusta saavien HR-prosessien listalla” – huonosti suunniteltu perehdytys tuo työnantajalle turhia lisäkustannuksia, joten sen takia väite kuulostaa hyvin oudolta, koska tuskin mikään yritys tahtoo heittää hukkaan euroja. Perehdytyksen pitäisi olla se osa-alue joka saa paljon huomiota sekä arvostusta. Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys sitouttaakin jopa 82 % paremmin.

Kirjallinen perehdytysopas on apuväline, mutta se ei riitä onnistuneen perehdytyksen luomiseen. Verkkoon vietävä monipuolinen perehdytyskokonaisuus tukee uutta työntekijää työsuhteen alussa ja tehostaa perehdytysprosessia huomattavasti verrattaen kirjalliseen perehdytysoppaaseen.

”Mikä ihmeen perehdytys?”

1. Perehdytystä ei ole suunniteltu

Huonosti hoidetun perehdyttämisen tuloksena syntyy helposti lisäkustannuksia esimerkiksi virheiden selvittelystä, tapaturmista, poissaolojen lisääntymisestä tai pahimmassa tapauksessa koeaikapurku. Huono perehdytys kääntyy yritystä vastaan ja tulee yritykselle todella kalliiksi, jos rekrytointiin käytetyt työtunnit valuvat hukkaan työntekijän irtisanoutuessa.

Hyvin suunniteltu perehdyttäminen kertoo aidosta kiinnostuksesta uutta työntekijää kohtaan. Ensimmäinen työpäivä ja -viikko sekä työhön perehdytys ovat ensikokemuksia, joista työntekijälle muotoutuu kuva yrityksestä. Jokainen kokemus vaikuttaa, hyvässä ja pahassa. Onnistunut perehdytys varmistaa, että uuden työntekijän rekrytoiminen on ollut onnistunut investointi ja muuttuu pitkällä tähtäimellä kannattavaksi.

2. Koeajalle ei luoda tavoitteita

Työsuhteen alussa kannattaa käydä yhdessä uuden työntekijän kanssa läpi työnkuva, vastuut sekä tavoitteet ja odotukset. Näin saadaan yhteinen näkemys siitä, millaista suoritusta odotetaan, ja työntekijä saa selkeämmän kuvan, mitä häneltä odotetaan. Haastavaksi alun alisuoriutumistilanteet muuttuvat, kun työntekijä ei uskalla myöntää tuen tarvetta. Koeajalle luodut tavoitteet oivalluttavat työntekijää ja niiden avulla hän pystyy helposti seuraamaan edistymistä perehdytyksessä.

Organisaatiossa odotetaan monesti, että uusi työntekijä tuottaa välittömästi lisäarvoa. Alkuvaiheessa odotukset ja todellisuus kohtaavat kuitenkin vain harvoin. Toimivalla perehdytyssuunnitelmalla ja jatkuvalla kommunikaatiolla on hyvä tunnustella tilannetta, miten vastuuta kannattaa lisätä koeajalla. Kaikkein toimivin ja ammattimaisinkaan perehdytys ei pelasta pieleen mennyttä rekrytointia. Toisaalta onnistunut rekrytointi voidaan pilata huonolla perehdytyksellä.

3. Mikä perehdytysohjelma?

Suunnitelmallisen perehdyttämisen runko on yleensä sama. Jokainen uusi työntekijä ansaitsee kunnon perehdytyksen, joka on tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Verkkoon vietävä perehdytyskokonaisuus tukee uutta työntekijää työsuhteen alussa ja tehostaa perehdytysprosessia.

Perehdytyksen siirtäminen suullisesta tai kirjallisesta perehdytyksestä videolle tuo mukanaan useita hyötyjä. Kerran huolellisesti suunniteltu videomateriaali maksaa itsensä nopeasti takaisin, on helppo päivittää ja siihen on nopea palata perehdytyksen aikana ja sen jälkeen, kun ohi menneitä asioita halutaan muistutella mieleen.

Animoidut videot luovat perehdytykseen helppokäyttöisyyttä päivitettävyytensä ansiosta ja luovat oivalluksia sekä positiivista työkulttuuria. Hyviä vinkkejä saat perehdytykseen oppaastamme: Perehdytyksestä sitoutumiseen.

markkinointi- ja
verkkokoulutuskoordinaattori

Lotta Valo

Markkinointi ei ole ainoastaan mainontaa ja myyntiä, vaan asiakaslähtöisesti huolellisesti suunniteltu eri toimintojen kokonaisuus. Verkkokoulutuskoordinaattorina huolehdin monipuolisesti ja ammattitaitoisesti verkkokoulutusten suunnittelun sekä kaikki hallinnointiin liittyvät asiat – tietysti #tavoitteenahymy!

Samankaltaiset artikkelit