Tilaa veloituksetta:

Osaamisen johtamisen checklista

Checklistan avulla voit arvioida viittä tärkeää osaamisen johtamisen osa-aluetta

  • Strategista osaamisen johtamista
  • Osaamisen tunnistamista ja arviointia
  • Osaamisen konkreettista kehittämistä
  • Osaamisen jakamista ja tiedonhallintaa
  • Muutosjohtamista

Checklista sisältää viisi osa-aluetta, jotka kaikki ovat tärkeitä palasia osaamisen ja oppimisen johtamisen kokonaisuudessa. Lista on luotu pohjautuen measurEX:n kuuden T:n malliin (Paasikallio & Tainio-Keinonen, 2023)

Osaamisen johtaminen on strateginen ja tavoitteellinen prosessi, joka tukee organisaation henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyödyntämistä. Prosessi mahdollistaa työntekijöiden kykyjen tunnistamisen, kehittämisen ja ylläpidon edistäen sekä yksilön että yrityksen menestystä. Onnistuneen osaamisen johtamisen taustalla on prosessi, joka varmistaa, että työntekijöiden taidot vastaavat organisaation tulevaisuuden tarpeita.

Osaamisen johtamisessa on useita keskeisiä elementtejä, joita voidaan tehostaa teknologian avulla, tuoden merkittäviä etuja oppimisen tehokkuuteen, henkilöstön motivaatioon ja organisaation kilpailukykyyn. Hyvä teknologialla tuettu osaamisen johtamisjärjestelmä sisältää mm. kohdennettuja koulutusohjelmia, reaaliaikaisen osaamisen seurannan ja analytiikan, sekä mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehitykseen ja urasuunnitteluun.

”Onnistunut osaamisen johtaminen on suunnitelmallinen prosessi, joka vie organisaation haluttuihin strategisiin tavoitteisiin.”

Onko teillä suunnitelmallinen osaamisen johtamisen prosessi? 

eFace ja YH Training ovat yhdistäneet ammattitaitonsa ja intohimonsa auttaakseen asiakkaitaan onnellisempien työyhteisöjen rakentamiseksi. Tutustu uuteen measurEX data-driven happiness -palveluun.

Koska tavoitteenamme on hymy!