Tulevaisuuden taidot auttavat tavoitteisiin pääsemisessä, case: Mediatili

Koulutusta animoiduilla videoilla, verkkokoulutuksilla ja työpajoilla

Mediatili on 50 taloushallinnon ammattilaista työllistävä tilitoimisto, jonka toimipisteet sijaitsevat Savonlinnassa, Kokkolassa, Kyyjärvellä, Kuopiossa ja Imatralla. Mediatilin tavoitteena on luoda tulevaisuuteen katsova innostunut työyhteisö ja kehitystyötä tavoitteen eteen tehdään monin eri tavoin.

eFace on päässyt Mediatilin matkaan mukaan luoden työyhteisöä ilahduttavia animoituja videoita, selvittämällä työntekijäkokemuksen nykytilaa sekä kouluttamalla mediatililäisiä tulevaisuuden tärkeisiin taitoihin.

Animoidut videot osaksi koulutusta

Perehdytys on kehitystavoitteissa, kun pysähdytään juttelemaan Mediatilin HR-päällikön Niina Pudaksen kanssa. Miten luoda yksi yhtenäinen Mediatili, jonka jokaisen toimipisteen perehdytys toimii yhtenäisesti, avoimesti ja innostavasti. Näin päädytään yhdessä rakentamaan animoituja videoita osaksi Mediatilin perehdytysopasta.

Ensimmäisiksi aiheiksi valikoituvat työsuhde-etuja ja liukumia käsittelevät videoaiheet, jotka noudattavat Mediatilin vahvaa pinkkiä brändimaailmaa. Videoissa korostuvat positiivisuus ja yhdessä tekemisen tärkeys, mikä näkyy myös keskustellessamme mediatililäisten kanssa.

Kurkkaa videolta Niinan kommentit animoitujen videoiden tekemisestä.

Katso videolta Niinan kommentit animoitujen videoiden tekemisestä.

”Halusimme animoituja videoita, koska ne ovat erilaisia, niistä tulee hyvä fiilis ja video toimii paremmin kuin pelkkä teksti.”

Helppokäyttöinentyökalu arkeen, osaksi organisaatiokulttuurin kehittämistä

Taloushallintoalalla kouluttaudutaan paljon, mutta koulutuksen pääpaino on edelleen vahvasti taloushallinnon substanssikoulutuksissa. Muutoksesta on puhuttu pitkään ja tekoälyn konkretisoituessa ymmärrettävämpään muotoon on pikkuhiljaa alettu ymmärtää myös muiden taitojen tärkeys muutoksen keskellä. Mediatilillä tärkeinä kehityskohteina nousivat henkilöstön kehityksen myötä ratkaisukeskeisen kulttuurin sekä taitavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen kulttuurin taidot.

Lähdimme yhdessä toteuttamaan kokonaisuutta, jonka tavoitteena oli palvella mediatililäisiä, ei vain alun yhteisen kehittymisen innostajana vaan pitäen mielessä kehittyminen myös jatkossa. Lopputulokseksi syntyi monimuotototeutuksena laadittu kokonaisuus, joka piti sisällään verkkokoulutukset aiheista Ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen sekä Taitava palautekulttuuri, ja työpajan, jonka lopputuloksena laadimme yhdessä mediatililäisille työkalun organisaatiokulttuurin kehittämiseksi ratkaisukeskeisyyden ja palautteen antamisen osalta.

Verkkokoulutuksista sanottua:

” Näytitte miten työntekijän oma asenne vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin ja sitä kautta yrityksen menestymiseen.”
– – –

”Pysäytti hetkeksi oman käyttäytymismallin mietintään.”
– – –

”Paljon hyvää tietoa ja hyvä kun koulutus oli jaettu osiin, että pystyi jatkamaan tarvittaessa töiden keskeyttäessä koulutusten kuuntelua myöhemmin. Videot olivat informatiivisia ja kivoja katsoa.”

Muutosta voidaan ja sitä kannattaa mitata

Työpajan ja työkalun tavoitteena on saada aikaan konkreettisia muutoksia, jotka syntyvät arjessa seuraamalla aktiivisesti kehitystä dataan pohjautuen ja muutoksia matkan varrella tehden. On tärkeää ymmärtää, että mikään muutos ei synny hetkessä. Kun luodaan työkalu, jolla voi seurata muutoksen etenemistä ja muistutella muutoksen tärkeydestä, saadaan tietoa, johon voidaan tarvittaessa palata myöhemmin ja jonka avulla nähdään, miten kehitystä tapahtuu. Tulevaisuuden tahtotilaan sidotut tavoitteet toimivat puolestaan kannustimina viedä muutos kohti tavoitteita.

Mediatililäiset lähtivät mukaan työpajaan innostuneella asenteella ja päivä alkoi energisellä tanssilla yrityksen toimitusjohtajan Sanna Viiliäisen vetämänä. Puoli päivää hujahti vauhdilla erilaisten ryhmä- ja paritehtävien temmellyksessä ja lopputuloksena syntyi kuin syntyikin työkalu, joka pienen hiomisen jälkeen oli valmis otettavaksi mukaan arkeen. Ratkaisukeskeisyyttä ja palautteen antamista voi kuin voikin mitata arjessa. Nyt jäämme seuraamaan, miten mediatililäiset kehittävät osaamistaan näiden osa-alueiden osalta.

Työpajan toteuttivat Linda Paasikallio eFacelta ja Kaisa Tainio-Keinonen YH Trainingilta.

Työpajasta sanottua:

”Kouluttajat olivat mukavia, heitä oli miellyttävä kuunnella ja he toivat hyvin esiin eri näkökulmia aiheisiin liittyen.”
– – –

”Kouluttajina osasitte innostaa ja auttaa porukkaa pääsemään eteenpäin, kun ajatus tahtoi jäädä jumiin.”
– – –

”Vetäjät olitte aivan huippuja :)”
– – –

” Kokonaisuus oli selkeästi toteutettu. Ohjeistukset olivat selkeitä ja olitte hyvin kannustavia! Positiivinen fiilis jäi!”

Mediatilin työsuhde-edut esiteltynä animoidulla videolla

eFace - Linda Paasikallio

toimitusjohtaja

Linda Paasikallio

Viestintä, ohjeistukset ja koulutus voi parhaimmillaan olla innostavaa ja positiivista. Haluamme tiimini kanssa auttaa työyhteisöjä löytämään tavan viestiä videoiden avulla #TavoitteenaHymy

Samankaltaiset artikkelit