Taitava palautekulttuuri: Opi antamaan ja vastaanottamaan palautetta

Koulutus:

Taitava palautekulttuuri:
Opi antamaan ja vastaanottamaan palautetta


Tässä koulutuksessa ei ainoastaan opita antamaan ja vastaanottamaan palautetta yksilötasolla, vaan annamme konkreettisia työkaluja palautteenantokulttuurin luomiseen organisaatiossanne. Harjoittelemme palautteen antamista ja vastaanottamista, miten tunnistamme sopivat hetket palautteen antamiselle, sekä käytännön vinkkejä siitä, mistä aloittaa palautteenantamisen kulttuurin luominen.

Koulutus tarjoaa sinulle kattavan ja käytännönläheisen oppimiskokemuksen palautekulttuurin kehittämisestä, sisältäen opetusvideoita, harjoituksia, käytännön esimerkkejä ja hyödyllisiä työkaluja, jotka auttavat sinua soveltamaan oppimaasi käytännössä. Lopuksi, saat mukaasi alustavan suunnitelman ja työkaluja, joiden avulla voit luoda positiivisen palautteenantokulttuurin organisaatiossasi.

Tule mukaan ja ota ensimmäinen askel kohti muutosta!

Koulutuksen sisältö

 • Ihmiset ovat erilaisia
 • Mitä ylipäätään on palaute?
 • Matkalla palautteen antamiseen
 • Palautteen antaminen – N-Y-T
 • Palautteen vastaanottaminen – Apua, ei minusta ole mihinkään!
 • Luodaan yhdessä palautteenantokulttuuri

Kuulostaako tutulta?

 1. Epävarmuus omasta osaamisesta?
  Ongelmakeskeisessä organisaatiossa keskitytään usein ongelmien diagnosointiin ja analysointiin, mikä johtaa liialliseen aikaa vievään tiedon keräämiseen ja päätöksenteon hidastumiseen.
 2. Puutteellinen viestintä ja konfliktit
  Ilman rakentavaa palautekulttuuria viestintä voi kärsiä. Työntekijät saattavat tuntea, että heidän mielipiteitään ja näkemyksiään ei kuunnella tai arvosteta.
 3. Motivaation lasku ja innostuksen puute
  Puutteellinen tai negatiivinen palaute ilman rakentavaa ohjausta vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon. Jatkuva kritiikki ja epäasiallinen palaute heikentävät työntekijöiden itsetuntoa ja työtyytyväisyyttä.
 4. Luottamuksen heikkeneminen
  Kun organisaatiossa ei ole rakentavaa palautekulttuuria, työntekijät eivät välttämättä uskalla jakaa ideoitaan tai tuoda esiin ongelmia. Tämä heikentää luottamusta organisaation sisällä ja vaikuttaa yhteistyön laatuun.
 5. Vaikeudet kehittyä ja oppia
  Rakentava palaute on keskeinen osa kehitystä ja oppimista organisaatiossa. Jos kehitys puuttuu, työntekijät saattavat jäädä paikoilleen eivätkä saavuta täyttä potentiaaliaan. Organisaatio menettää mahdollisuuden jatkuvan parantamisen ja innovoinnin edistämiseen.

Mitä, jos osaisitte korostaa

 1. Tehokkaampi tiimityö
  Rakentava palautekulttuuri luo avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin, jossa tiimin jäsenet voivat ilmaista mielipiteensä ja jakaa palautetta avoimesti. Tämä edistää tehokasta viestintää ja tiimityöskentelyä, kun kaikki voivat oppia toisiltaan ja tehdä yhteistyötä saumattomasti.
 2. Yksilön kehittymisen tuki
  Rakentavan palautteen avulla jokainen voi tunnistaa vahvuutensa ja kehityskohteensa. Se auttaa kasvattamaan itsetuntemusta ja parantamaan ammatillista osaamistaan sekä kannustaa ottamaan vastuuta omasta kehityksestään ja edistymään urapolullaan.
 3. Innovointi ja jatkuvan parantamisen kulttuuri
  Kun organisaatiossa vallitsee rakentava palautekulttuuri, ihmiset uskaltavat jakaa uusia ideoita ja ehdotuksia. Tämä luo hedelmällisen maaperän innovaatioille ja jatkuvan parantamisen kulttuurille. Yksilöt voivat rohkeasti tuoda esiin parannusehdotuksia ja organisaatio voi kehittyä entistä kilpailukykyisemmäksi.
 4. Konfliktien vähentäminen ja ratkaiseminen
  Rakentava palaute auttaa ehkäisemään konflikteja ja niiden eskaloitumista. Kun ihmiset osaavat antaa palautetta rakentavasti ja vastaanottaa sen avoimesti, mahdolliset ristiriidat voidaan käsitellä ja ratkaista ennen kuin ne kasvavat suuremmiksi ongelmiksi.
 5. Työilmapiirin parantaminen
  Rakentava palautekulttuuri edistää positiivista työilmapiiriä, jossa jokainen työntekijä tuntee itsensä arvostetuksi ja kuulluksi. Tämä luo työntekijöille vahvan sitoutumisen organisaatioon ja parantaa työtyytyväisyyttä. Lisäksi se houkuttelee uusia lahjakkaita työntekijöitä organisaatioon.

Hinta:

Organisaatiolisenssi* alkaen vain 199€/kk (2390€/vuosi)


Hintoihin lisätään alv.
*Organisaatiokoulutukset on mahdollista upottaa asiakkaan omaan verkko-oppimisympäristöön tai intraan.

Hinta

alk. 2390 €/organisaatio + alv 24%
alk. 99 €/yksittäinen lisenssi + alv 24%

Tutustu myös koulutukseen:

Ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen:
Rakenna ratkaisukeskeinen ajattelumalli

Haasteet ja ongelmat ovat osa organisaation arkea, mutta niiden tarkastelu pelkästään ongelmakeskeisesti hidastaa kehitystä ja estää innovaatioita. Koulutus auttaa organisaatiotanne ymmärtämään ongelmakeskeisyyden ja ratkaisukeskeisyyden erot sekä antaa työkaluja siirtyä kohti ratkaisukeskeisyyttä sekä ajattelua, joka auttaa teitä tunnistamaan haasteita ja löytämään niihin tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja.