Osallistu osaamisen johtamisen työpajaan ja aloita oppivan organisaation rakentaminen

Osallistu osaamisen johtamisen työpajaan ja aloita oppivan organisaation rakentaminen

Puolen päivän työpaja tiimeille, jotka haluavat kehittää osaamisen ja oppimisen kulttuuriaan.

Työpaja vie eteenpäin, mikäli tunnistat yhden tai useamman seuraavista tilanteista:

 • ”Emme tiedä, mitä osaamista henkilöstöllämme on.”
 • ”Ei meillä ole käsitystä siitä, millaista osaamista tarvitaan, jotta voisimme saavuttaa strategiset tavoitteemme.”
 • ”Emme seuraa koulutusten vaikuttavuutta tai saa sanoa, oliko niistä mitään hyötyä.”
 • ”Ei meille ole tullut mieleen kysyä, millaisia oppimiseen liittyviä tavoitteita meidän ihmisillä on.”
 • ”Emme ole miettineet, millainen osaaminen on olennaista erilaisissa rooleissa.”
 • ”Ei meillä tiedetä, miten täydennyskouluttamalla voitaisiin säästyä rekrytoinneilta.”
 • ”Emme ole miettineet, millaisia osaamistarpeita meidän organisaatiossa tulevaisuudessa ehkä on.”

Millainen työpajatoteutus käytännössä on? 

Ennen työpajaa saatte pääsyn itseopiskelumateriaaliin, joka tutustuttaa teidät osallistujina työpajan viitekehykseen ja työtapaan. Lisäksi saatte määritellä 2–3 teille kaikkein tärkeintä asiaa, joita työpajatoteutuksella voidaan alkaa tavoitella. Työpajassa pureudutaan näiden teille tärkeimpien asioiden kautta osaamisen ja oppimisen johtamiseen juuri teidän tiimissänne. Saatte konkreettisia työkaluja vietäväksi arkeen ja pääsette aloittamaan osaamisen johtamisen kehittämisen haluamaanne suuntaan, tavoitteet huomioiden. 

Ennen työpajaa kannattaa määritellä 2–3 ydintavoitetta. Nämä tavoitteet voivat olla esimerkiksi:

 • Miten organisaatiomme osaaminen suhteutuu strategisiin tavoitteisiimme?
  • Missä olemme nyt ja missä haluaisimme olla?
  • Miten voimme hyödyntää skenaariotyöskentelyä markkinamuutosten ja osaamisen tulevaisuuden tarpeiden kartoittamiseen?
 • Millainen organisaatiomme osaamismalli on?
  • Mitä kukakin osaa, millaisissa rooleissa tarvitaan mitäkin osaamista?
 • Millä tasoilla erilainen osaaminen meidän organisaatiossa on?
  • Miten osaamista ja osaamisen kehittymistä voisi mitata toimijuus ja osallisuus huomioiden?
  • Millaiset mittarit ovat tärkeimpiä vaikuttavuusarviointia suunniteltaessa? Miten mittareita voisi kehittää?
 • Mitkä osa-alueet ovat tärkeimpiä yksilöiden, tiimien ja organisaation osaamisen kehittämisen kannalta?
  • Millaiseen tärkeysjärjestykseen osa-alueet voi ja kannattaa asettaa ja miten osa-alueita aletaan lähestyä kehittämisessä?
 • Miten henkilöstöresurssit kannattaisi jakaa organisaatiossa siten, että yksilöt kokevat merkityksellisyyttä ja strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa?
  • Koska ja ketä pitäisi rekrytoida, koska täydennyskoulutus olisi ratkaisu ja miten osaamismalli otetaan mukaan työskentelyyn?
 • Miten osaamisen kehittämistä aletaan viedä käytäntöön yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla?
  • Millä tavalla yksilöt osallistetaan ja sitoutetaan osaamisen kehittämiseen ja oppijoiksi?
 • Kuinka sekä johto että henkilöstö onnistutaan sitouttamaan osaamisen ja oppimisen kehittämiseen merkityksellisyyttä luoden?
  • Millainen prosessi on helppo ottaa mukaan osaksi arkea kaikissa tiimeissä?
 • Mitkä hankinnat tukevat osaamisen ja oppimisen kehittämistä ja oppivan organisaation muodostumista?
  • Miten hankinnat toteutetaan tarveperustaisesti? Millä tavoin hankintasuunnitelma kytketään osaamismalliin ja strategisiin tavoitteisiin?

Hinta

alk. 2900 €/organisaatio + alv 24%

Mitä osaamisen ja oppimisen johtaminen oikein on? 

Parhaimmillaan se on strateginen työkalu, prosessi, jonka avulla minkä tahansa organisaation osaamisen kokonaisuutta ohjataan mission ja vision mukaisten tavoitteiden täyttymisen suuntaan. Ratkaisu osaamisen ja oppimisen johtamiseen on measurEX.

measurEXin avulla organisaatio saa näkyvyyden haluttuun ja tämänhetkiseen osaamiseen koko organisaation, tiimien ja yksilöiden tasolla. Ratkaisun avulla organisaatio voi reagoida nopeastikin tapahtuviin muutoksiin proaktiivisesti ja kustannustehokkaasti. Rekrytointien ja reaktiivisen toiminnan sijaan organisaatio voi uudelleen- ja jatkokouluttaa olemassa olevaa henkilöstöä siten, että strategiset tavoitteet täyttyvät ja henkilöstön jokainen jäsen sitoutuu organisaatioon.

Miten measurEX konkreettisesti toteutetaan? Hyvin yksinkertaisesti: 

 1. Hahmota, missä haluatte olla 1, 3 ja 5 vuoden päästä​
 2. Mallinna osaaminen ja ohjelmistot​
 3. Huomioi myös prosessien ja vuorovaikutussuhteiden vaikutukset​
 4. Kartoita nykytilanne hyödyntäen kustomoituja ja valmiita mittareita​
 5. Selvitä osaamispuutteet suhteessa tavoitetilanteeseen​
 6. Hanki ja toteuta koulutukset ja muut toimenpiteet​
 7. Seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta systemaattisesti ​
 8. Muokkaa ja mukauta ​